Printer-friendly version
Slovník popisuje základní pojmy z oblasti informačních a komunikačních technologií


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

S

:
Server je obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby klientům (koncovým počítačům, tenkým klientům, tiskárnám ...). Poskytovanými službami mohou být například data z databáze, webové stránky, řízení tisku, výpočetní výkon atd.
Servery bývají většinou robustnější konstrukce aby vydržely předpokládaný nepřetžitý provoz. Také mají vyšší výkon oproti běžnému počítači, aby mohly obsloužit více klientů najednou.

příklad:
Typickým příkladem serveru je server pro NIS MEDEA. Klient na koncovém počítači (pomocí programu NIS MEDEA) vyhledává například pacienta podle rodného čísla, server vrátí sadu dat odpovídající zadanému rodnému číslu a klient tyto data vzápětí zobrazí například ve formě tabulky. Pokud systém pracuje správně a dostatečně rychle, uživatel si ani neuvědomí, že pracuje se vdálenými daty uloženými někde na serveru.
:
Skener je zařízení, které slouží k převedení fyzické předlohy do elektronické podoby a obvykle bývá propojen s počítačem. Může také existovat jako součást multifunkčního zařízení, kde je spojena funkce skeneru a tiskárny do jednoho celku. Jako speciální případ skeneru lze považovat i čtečku čárového kódu.

Skenery lze řadit podle několika parametrů.

Podle konstrukce na:
ruční (čtečka čárového kódu), stolní (běžné skenery k PC), filmové

Podle velikosti zpracovávané plochy:
A4, A3

Kvalitu skeneru dále určují další technické parametry:
rozlišení, rychlost snímání, barevná hloubka (množství barev, které je schopen zachytit) atd.
:
též - adresář

Protože mohou být na jednom počítači tisíce souborů, je nutné je organizovat do určitých logických celků. K této organizaci slouží systém složek a podsložek. Složky a podsložky lze vzájemě kombinovat a vnořovat do sebe.
Kořenová (hlavní) složka se na PC jmenuje "C:\". Takový celek pak vytváří tzv. stromovou strukturu. Uživatel si může například organizovat soubory podle toho, zda se jedná o pracovní, nebo soukromá data.

příklad:
může vzniknout například následující jednoduchá struktura dokumentů.
Dokumenty
- Pracovní
- Dopisy
- Dopis1.doc
- Dopis2.doc
- Obrázky
- Obrázek1.jpg
- Obrázek2.jpg

- Soukromé
- Fotky
- Dovolená
Foto1.jpg
- Narozeniny
Foto1.jpg

- Písničky
Písnička1.mp3
Písnička2.mp3

poznámka:
Soubory se v různých složkách mohou jmenovat stejně (viz. výše Foto1.jpg). Naopak, v jedné složce nemohou být stejně pojmenované soubory!
Keyword(s):
:
též - program, aplikace, SW

Představuje obecný výraz pro programové vybavení informačních a komunikačních technologií.

příklad:
operační systém, NIS MEDEA, Word, Excel ...
Keyword(s):
:
Soubor je uceleným blokem dat uložených na paměťovém médiu. Veškeré informace a data jsou na počítači ukládána jako soubory. Mohou to tedy být programy, dokumenty, obrázky, hudba, video atd.
Soubory se odlišují svým jménem a koncovkou. Koncovka souboru určuje typ dat která soubor reprezentuje.

příklad:
Pokud vytvoříte nějaký dokument ve Wordu a nazvete si ho "Můj dokument", vytvoří se na disku soubor s názvem "Můj dokument.doc". Koncovka "doc" určuje, že se jedná o dokument aplikace Word

další viz. položku slovníku "typ souboru"