Printer-friendly version
Slovník popisuje základní pojmy z oblasti informačních a komunikačních technologií


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

P

:
PACS ...Picture Archiving and Communications System

Systém PACS slouží k vytváření a uchovávání obrazové dokumentace v elektronické podobě. V systému PACS mohou být zprácována data z RDG zařízení, CT, SONO, MAMOGRAFU atd. Samotný systém tvoří server s velkým diskovým prostorem pro data a programové vybavení. Na tento systém se pak připojují pomocí počítačové sítě výše uvedené zdravotnické přístroje, dále pak popisovací a diagnostické stanice. Důsledné použití systému PACS vede k vytvoření tzv. "bezfilmové nemocnice".
:

Paměť obecně slouží k uchovávání dat. Daty mohou být programy, dokumenty, obrázky, videa, číselné proměnné, textové proměnné atd. Data jsou v paměti uchovávána ve formě binárních hodnot (matematicky vyjádřených ve dvojkové soustavě jako 0 a 1). Tato interpretace souvisí s pojmy bit a byte, pomocí kterých lze vyjádřit velikost paměti.

V počítači lze paměť rozdělit do dvou základních skupin:
operační paměť ... značeno RAM
pevný disk ... značeno HDD

Velikost operační paměti (RAM) a pevného disku (HDD) bývá jedním ze základních ukazatelů kvality počítače.

příklad:
2GB RAM, 500GB HDD ... znamená, že počítač má operační paměť o velikosti 2 giga bajtů a pevný disk o velikosti 500 giga bajtů

Operační paměť slouží k manipulaci právě používaných dat, která počítač nějak zpracovává (právě zobrazovaný dokument, video, obrázek atd.). V operační paměti je také zaveden operační systém počítače. Tento druh paměti je z hlediska uchovávání dat dočasný. To znamená, že po vypnutí počítače jsou data z operační paměti vymazána.

Pevný disk slouží k trvalému uložení dat. Pokud chce počítač s daty pracovat, musí je nejprve načíst z pevného disku do operační paměti. Pokud jsou data nějak změněna, mohou být zase trvale uložena z operační paměti na pevný disk.


Keyword(s):
:
Paměťová karta je elektronické zařízení určené pro ukládání dat. Používá se v celé řadě výrobků spotřební elektroniky, jako jsou digitální fotoaparáty, MP3 přehrávače, mobilní telefony, PDA atd. Výhodou paměťových karet je jejich malý rozměr a dostatečná paměťová kapacita.

V současné době existují 4 základní typy karet:
SD, SDHC ... Secure Digital, tento typ karet je nejrozšířenější
MMC ... Multimedia Card
CF ... Compact flash
MS ... Memory Stick

Nevýhoda více druhů karet je kompenzována možností zakoupit univerzální čtečku, která si poradí se všemi těmito typy.
:
též - přídavné zařízení

Obecný výraz pro přídavné zařízení k počítači.

příklad:
monitor, klávesnice, myš, tiskárna, skener ...
:
též - HDD(hard disk drive)

Pevný disk obecně slouží k trvalému uložení dat. Těmito daty jsou veškeré programy v počítači, operační systém, dokumenty atd.

Pevné disky lze rozdělit podle několika kritérií.

Podle kapacity uložených dat:
od několika desítek MB až po jednotky TB
příklad:
HDD 500MB ... pevný disk o kapacitě 500 megabajtů


Podle velikosti:
1,8"; 2,5" ... menší disky pro přenosná zařízení
3,5" ... obvyklá velikost pro PC

Podle použití:
interní ... zabudované uvnitř PC
externí ... přenosné pro zálohy a přenos dat mezi PC (většinou připojené pomocí USB rozhraní)

Podle způsobu komunikace s PC:
IDE ... starší a pomalejší rozhraní
SATA, SATA 2, SATA 3 ... modernější a rychlejší rozhraní
SCSI, SAS ... rozhraní používananá u serverů


Keyword(s):
:
též - pc, pecko, computer, bedna, koncová stanice, pracovní stanice

Z hlediska uživatele představuje základní pracovní stanici, obvykle složenou z vlastního počítače, monitoru, tiskárny, klávesnice a myši.

poznámka:
často používaná zkratka PC je odvozena z anglického Personal Computer - osobní počítač

Samotný počítač obsahuje:
skříň (case), základní desku (motherboard), procesor (CPU), paměti (RAM), grafickou kartu (GPU), pevný disk (HDD), optickou mechaniku (CD, DVD), napájecí zdroj, připojovací konektory (USB, PS2) ...

Keyword(s):
:
Počítačový program je soubor instrukcí, které provádějí požadovanou úlohu. Program bývá tvořen ve vývojovém prostředí daného programovacího jazyka. Tento program je pak přeložen do strojového kódu kterému počítač "rozumí" a může jej provádět.

Programy můžeme rozdělit na dvě základní skupiny:
systémové programy ... operační systém (MS Windows, Linux ...)
aplikační programy (aplikace) ... obecně uživatelské programy (MS Mord, MEDA, Excel ...)

Počítačové programy souhrnně nazýváme software.
:
též - CPU (Central Processing Unit)

Tvoří základ počítače. Procesor čte z paměti strojové instrukce a na jejich základě vykonává program, tím vlastně tvoří "inteligenci" počítače. Představuje složitý elektronický integrovaný obvod. V současné době procesory obsahují až stovky miliónů součástek!

Procesory lze třídit podle mnoha kritérií. Pro hrubé srovnání výkonosti procesoru lze použít následující vlastnosti:
počet jader ... 1, 2, 4, 6, 8 jádrové (vícejádrové procesory se chovají jako by v počítači bylo více procesorů najednou)
pracovní frekvence ... např. 2GHz, 3GHz (čím je větší pracovní frekvence, tím více instrukcí procesor zpracuje v daný časový úsek)
šířka datové sběrnice ... v dnešní době je většina procesorů 64bitová
paměť cache ... vnitřní paměť procesoru (čím větší je cache, tím rychleji pracuje počítač s daty)


Keyword(s):