Printer-friendly version
Slovník popisuje základní pojmy z oblasti informačních a komunikačních technologií


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

M

:
označení ... M

Předpona mega představuje vyjádření násobku 1 000 000 (v desítkové soustavě odpovídá hodnotě 106). Používá se pro zjednodušení zápisu větších hodnot. Přepony jsou zavedeny dle mezinárodní soustavy jednotek SI.

příklad:
5Mg = 5 000 000g

V oblasti informačních technologií se více používá binární (dvojková) soustava a předpona mega zde vyjadřuje hodnotu 1 048 576 (ve dvojkové soustavě odpovídá 220). Tato nejednoznačnost (není jasné zda předpona mega má být 1 000 000 nebo 1 048 576) vedla k vytvoření nové předpony Mi (nová předpona soustavy SI).

příklad v binární soustavě:
1MB = 1 048 576B (1 mega bajt = 1 048 576 bajtů, ale mělo by to být 1 000 000 bajtů, protože předpona mega je podle norem násobek 1 000 000 a ne 1 048 576)
1MiB = 1 048 576B (takto je to správně dle norem SI)

Poznámka:
Protože je pro člověka přirozenější počítat v desítkové soustavě, je dobré si pamatovat, že předpona mega je násobek 1 000 000 i v binární soustavě. Pro přibližné výpočty to zcela dostačuje.
:
též - obrazovka

Monitor slouží jako zobrazovací zařízení počítače.

Monitory se dělí podle použité technologie na:
CRT (starší skleněné obrazovky)
LCD (nové ploché displeje)

Dále se monitory dělí dle velikosti úhlopříčky obrazu (obvykle v palcích)
17", 19", 21", 22", 24" ... (1 palec je cca 2,5cm)

Další technické údaje většinou vyjadřují kvalitu obrazu (odezva, kontrast, obnovovací frekvence, barevná hloubka atd.)

poznámka:
Na některých lékařských odděleních bývá jako monitor označováno monitorovací zařízení životních funkcí pacienta.
Keyword(s):
:
moodle - výslovnost "můdl"

Moodle je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Slovo Moodle bylo původně odvozeno od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku).

Ve FTN je systém MOODLE využit pro projekt:

"Středisko informací a vzdělávání v elektronickém zdravotnictví"


:
MS Office - Microsoft Office

Microsoft Office je balík programů pro využití v kanceláři (kancelářský balík). Množství programů, které tento balík obsahuje, je dán zakoupenou verzí.

Ve FTN se standardně využívají programy:
Microsoft Word ... program pro psaní textu
Microsoft Excel ... program pro tvorbu tabulek, grafů a výpočtů s nimi spojených
Microsoft PowerPoint ... program pro tvorbu prezentací
Microsoft Outlook ... program pro tvorbu a čtení elektronické pošty

Keyword(s):
:
MS Windows - Microsoft Windows

MS Windows je operační systém, který umožňuje uživateli ovládat počítač. V současné době je to nejrozšířenější operační systém pro PC.

Výběr verzí Windows z historie:
Windows 3.11, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
:
Myš slouží k ovládání kurzoru po pracovní ploše počítače.

Standardní myš obsahuje:
levé tlačítko (provádí akci spouštění programu, výběru atd.)
pravé tlačítko (většinou vyvolává pomocné menu)
kolečko (většinou slouží k rolování nebo zvětšování obrazu)

Podle snímání pohybu se dělí na:
kuličkové (starší princip snímání pohybu pomocí rotující kuličky)
optické (novější princip snímání pohybu pomocí světelného paprsku)

Připojuje se k počítači pomocí konektoru:
USB (novější plochý konektor)
PS2 (starší kulatý konektor)
COM (tento konektor se už téměř nepoužívá)

poznámka:
Můžete se také setkat s pojmem "bezdrátová myš". Bezdrátová myš je připojena k počítači pomocí pomocí vysílače a přijímače radiových vln a tím odpadá nutnost propojovacího kabelu.