Printer-friendly version
Slovník popisuje základní pojmy z oblasti informačních a komunikačních technologií


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

I

:
ICT ... Information and Communication Technologies

ICT představuje obecný pojem pro informační a komunikační technologie.
Zahrnuje veškeré technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. Tento pojem byl zaveden, protože informační a komunikační technologie v současné době začínají tvořit jeden celek. Nahrazuje tak starší výraz IT ("pouze" informační technologie).

:
též - IP adresa, "ajpíčko"

IP adresa je jednoznačný identifikátor zařízení v datové síti. V dané síti nemůže být více zařízení se stejnou IP adresou. IP adresu musí mít všechna zařízení, která komunikují prostřednictvím počítačové datové sítě. Takovými zařízeními mohou být nejenom počítače, ale i síťové tiskárny, CT, RDG, glukometry atd.
V současné době se používá IP verze 4, kde IP adresa představuje číselný kód oddělený tečkami (xxx.xxx.xxx.xxx).

Více informací zde ...

příklad:
IP adresa serveru NIS MEDEA ... 172.16.1.10