Printer-friendly version
Slovník popisuje základní pojmy z oblasti informačních a komunikačních technologií


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

G

:
označení ... G

Předpona giga představuje vyjádření násobku 1 000 000 000 (v desítkové soustavě odpovídá hodnotě 109). Používá se pro zjednodušení zápisu větších hodnot. Přepony jsou zavedeny dle mezinárodní soustavy jednotek SI.

příklad:
5Gg = 5 000 000 000g

V oblasti informačních technologií se více používá binární (dvojková) soustava a předpona giga zde vyjadřuje hodnotu 1 073 741 824 (ve dvojkové soustavě odpovídá 230). Tato nejednoznačnost (není jasné zda předpona giga má být 1 000 000 000 nebo 1 073 741 824) vedla k vytvoření nové předpony Gi (nová předpona soustavy SI).

příklad v binární soustavě:
1GB = 1 073 741 824B (1 giga bajt = 1 073 741 824 bajtů, ale mělo by to být 1 000 000 000 bajtů)
1GiB = 1 073 741 824B (takto je to správně dle norem SI)

Poznámka:
Protože je pro člověka přirozenější počítat v desítkové soustavě, je dobré si pamatovat, že předpona giga je násobek 1 000 000 000 i v binární soustavě. Pro přibližné výpočty to zcela dostačuje.