Printer-friendly version
Slovník popisuje základní pojmy z oblasti informačních a komunikačních technologií


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

D

:
též - počítačová síť, internet, lokální síť

Datová síť je obecný termín pro systém zajišťující vzájemnou komunikaci zařízení. Sítě mohou být lokální (podnikové, domácí), nebo globální (internet).
Speciálním případem datové sítě je počítačová síť. Tato síť je postavena na standardizovaném komunikačním protokolu TCP/IP a souvisí s pojmem ip adresa.

Zařízeními, která mohou být propojena v datové síti jsou například:
počítače, kamery, některé zdravotnické přístroje, zabezpečovací systémy atd.

Sítě se také mohou dělit podle technologie přenosu na:
kabelové ... například ethernet - přenos pomocí kroucené dvoulinky (v současnosti nejběžnější rozvody v budovách), optické kabely (používají se pro vysoké přenosové rychlosti na větší vzdálenosti), BNC (starší rozvody pomocí koaxiálních kabelů), RS485 (přenos dat v oblasti průmyslu, zabezpečovací zařízení)
bezdrátové ... napříkad WiFi, GSM technologe, Infra záření atd.
:
též - síťová zásuvka, počítačová zásuvka

Datová zásuvka slouží k připojení koncové stanice (počítač, tenký klient, síťová tiskárna, kamera, CT atd.) do počítačové datové sítě. Koncové stanice se zapojují do datové sítě proto, aby mohli vzájěmě komunikovat mezi sebou po lokální síti (podniková síť), případně po internetu.

příklad označení datové zásuvky:
B17, 102AB, 35.1 atd.

pozor:
Vzhledem k tomu, že datová zásuvka připojuje počítač do datové sítě, používají informatici také pojem "síťová zásuvka". Bohužel tento termín může kolidovat s označením elektrické zásuvky na 230V, protože elektrické napájení se označuje jako "napájení ze sítě (síťové napájení)".
Keyword(s):