Printer-friendly version
Slovník popisuje základní pojmy z oblasti informačních a komunikačních technologií


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

B

:
bit ... čti bit
označení ... b, bit

Bit je základní a nejmenší jednotka informace. Představuje jednu z hodnot Ano/Ne (pravda/nepravda). Ve výpočetní technice je interpretována binárními číslicemi 1 a 0.
V praxi se jednotka bit používá k vyjádření kapacity paměti nebo k rychlosti přenášené informace.

Pro vyjádření hodnot násobků se používají předpony:
kilo ... 1kb = 1 000b
Mega ... 1Mb = 1 000 000b
Giga ... 1Gb = 1 000 000 000b

Hodnota násobků souvisí s používanou číselnou soustavou. Více zde ...

příklad:
paměť má kapacitu 3kb (3 000 bitů)
modem má přenosovou rychlost 56kb/s (56 000 bitů/sekundu)

poznámka:
Skupina 8 bitů tvoří 1 Byte. Používání jednotky Byte souvisí se zpracováním
informací v procesoru počítače.

:
Byte ... čti bajt
označení ... B

Byte tvoří skupinu 8 bitů. Tato jednotka souvisí se zpracováním dat v procesoru počítače. Procesory obvykle ztracovávají data v dávkách po osmi bitech nebo jejich násobcích (8, 16, 32, 64 bitů). Proto také rozeznáváme procesory 8 bitové (nejstarší) až 64 bitové (v současnosti nejběžnější).
Protože se jedná o binární jednotku, může jeden Byte (8 bitů) nabývat 256 hodnot.

Tyto hodnoty jsou tvořeny počtem vzájemných kombinací osmi 0 a 1:
00000000 ... 0 (v desítkové soustavě)
11111111 ... 255 (v desítkové soustavě)

Jednotka Byte se běžně používá pro vyjádření kapacity paměti, nebo například pevného disku.


Pro vyjádření hodnot násobků se používají předpony:
kilo Byte ... 1kB = 1 000B
Mega Byte ... 1MB = 1 000 000B
Giga Byte ... 1GB = 1 000 000 000B

Hodnota násobků souvisí s používanou číselnou soustavou. Více zde ...

příklad:
Paměť RAM má kapacitu 2GB (2 Giga Byte = 2 000 000 000 Byte)

Keyword(s):