Printer-friendly version
Slovník popisuje základní pojmy z oblasti informačních a komunikačních technologiíCurrently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

:
Soubor je uceleným blokem dat uložených na paměťovém médiu. Veškeré informace a data jsou na počítači ukládána jako soubory. Mohou to tedy být programy, dokumenty, obrázky, hudba, video atd.
Soubory se odlišují svým jménem a koncovkou. Koncovka souboru určuje typ dat která soubor reprezentuje.

příklad:
Pokud vytvoříte nějaký dokument ve Wordu a nazvete si ho "Můj dokument", vytvoří se na disku soubor s názvem "Můj dokument.doc". Koncovka "doc" určuje, že se jedná o dokument aplikace Word

další viz. položku slovníku "typ souboru"
:
též - adresář

Protože mohou být na jednom počítači tisíce souborů, je nutné je organizovat do určitých logických celků. K této organizaci slouží systém složek a podsložek. Složky a podsložky lze vzájemě kombinovat a vnořovat do sebe.
Kořenová (hlavní) složka se na PC jmenuje "C:\". Takový celek pak vytváří tzv. stromovou strukturu. Uživatel si může například organizovat soubory podle toho, zda se jedná o pracovní, nebo soukromá data.

příklad:
může vzniknout například následující jednoduchá struktura dokumentů.
Dokumenty
- Pracovní
- Dopisy
- Dopis1.doc
- Dopis2.doc
- Obrázky
- Obrázek1.jpg
- Obrázek2.jpg

- Soukromé
- Fotky
- Dovolená
Foto1.jpg
- Narozeniny
Foto1.jpg

- Písničky
Písnička1.mp3
Písnička2.mp3

poznámka:
Soubory se v různých složkách mohou jmenovat stejně (viz. výše Foto1.jpg). Naopak, v jedné složce nemohou být stejně pojmenované soubory!
Keyword(s):
:
též - železo

Představuje obecný výraz pro fyzickou část informačních a komunikačních technologií.

příklad:
počítač, monitor, tiskárna, klávesnice, myš ...
Keyword(s):
:
též - přídavné zařízení

Obecný výraz pro přídavné zařízení k počítači.

příklad:
monitor, klávesnice, myš, tiskárna, skener ...
:
též - obrazovka

Monitor slouží jako zobrazovací zařízení počítače.

Monitory se dělí podle použité technologie na:
CRT (starší skleněné obrazovky)
LCD (nové ploché displeje)

Dále se monitory dělí dle velikosti úhlopříčky obrazu (obvykle v palcích)
17", 19", 21", 22", 24" ... (1 palec je cca 2,5cm)

Další technické údaje většinou vyjadřují kvalitu obrazu (odezva, kontrast, obnovovací frekvence, barevná hloubka atd.)

poznámka:
Na některých lékařských odděleních bývá jako monitor označováno monitorovací zařízení životních funkcí pacienta.
Keyword(s):
:
Klávesnice slouží ke vkládání dat do počítače. Standardní klávesnice se liší pouze rozložením některých kláves. Existují specializované klávesnice s větším počtem kláves pro ovládání her nebo multimediálních programů. Ve zdravotnictví se lze setkat s "gumovými" klávesnicemi vhodnými pro sterilní prostředí.

Klávesnice bývá připojena pomocí konektoru:
USB (novější plochý konektor)
PS2 (starší kulatý konektor)

Keyword(s):
:
Myš slouží k ovládání kurzoru po pracovní ploše počítače.

Standardní myš obsahuje:
levé tlačítko (provádí akci spouštění programu, výběru atd.)
pravé tlačítko (většinou vyvolává pomocné menu)
kolečko (většinou slouží k rolování nebo zvětšování obrazu)

Podle snímání pohybu se dělí na:
kuličkové (starší princip snímání pohybu pomocí rotující kuličky)
optické (novější princip snímání pohybu pomocí světelného paprsku)

Připojuje se k počítači pomocí konektoru:
USB (novější plochý konektor)
PS2 (starší kulatý konektor)
COM (tento konektor se už téměř nepoužívá)

poznámka:
Můžete se také setkat s pojmem "bezdrátová myš". Bezdrátová myš je připojena k počítači pomocí pomocí vysílače a přijímače radiových vln a tím odpadá nutnost propojovacího kabelu.
:
též - Universal Serial Bus

Univerzální sériová sběrnice určená k připojení různých zařízení (periferií) k počítači. Tato moderní sběrnice nahradila starší COM a PARALELNÍ porty.

příklad zařízení připojených pomocí USB:
klávesnice, myš, tiskárna, flashdisk, digitální fotoaparát, mobilní telefon, scaner ...
:
označení ... k

Předpona kilo představuje vyjádření násobku 1 000 (v desítkové soustavě odpovídá hodnotě 103). Používá se pro zjednodušení zápisu větších hodnot. Přepony jsou zavedeny dle mezinárodní soustavy jednotek SI.

příklad:
5kg = 5 000g

V oblasti informačních technologií se více používá binární (dvojková) soustava a předpona kilo zde vyjadřuje hodnotu 1024 (ve dvojkové soustavě odpovídá 210). Tato nejednoznačnost (není jasné zda předpona kilo má být 1 000 nebo 1 024) vedla k vytvoření nové předpony ki (nová předpona soustavy SI).

příklad v binární soustavě:
1kB = 1024B (1 kilo bajt = 1024 bajtů, ale mělo by to být 1000 bajtů)
1kiB = 1024B (takto je to správně dle norem SI)

Poznámka:
Protože je pro člověka přirozenější počítat v desítkové soustavě, je dobré si pamatovat, že předpona kilo je násobek 1 000 i v binární soustavě. Pro přibližné výpočty to zcela dostačuje.
:
označení ... M

Předpona mega představuje vyjádření násobku 1 000 000 (v desítkové soustavě odpovídá hodnotě 106). Používá se pro zjednodušení zápisu větších hodnot. Přepony jsou zavedeny dle mezinárodní soustavy jednotek SI.

příklad:
5Mg = 5 000 000g

V oblasti informačních technologií se více používá binární (dvojková) soustava a předpona mega zde vyjadřuje hodnotu 1 048 576 (ve dvojkové soustavě odpovídá 220). Tato nejednoznačnost (není jasné zda předpona mega má být 1 000 000 nebo 1 048 576) vedla k vytvoření nové předpony Mi (nová předpona soustavy SI).

příklad v binární soustavě:
1MB = 1 048 576B (1 mega bajt = 1 048 576 bajtů, ale mělo by to být 1 000 000 bajtů, protože předpona mega je podle norem násobek 1 000 000 a ne 1 048 576)
1MiB = 1 048 576B (takto je to správně dle norem SI)

Poznámka:
Protože je pro člověka přirozenější počítat v desítkové soustavě, je dobré si pamatovat, že předpona mega je násobek 1 000 000 i v binární soustavě. Pro přibližné výpočty to zcela dostačuje.

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL