Printer-friendly version
Slovník popisuje základní pojmy z oblasti informačních a komunikačních technologií


All Categories

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

HARDWARE

:
též - počítačová síť, internet, lokální síť

Datová síť je obecný termín pro systém zajišťující vzájemnou komunikaci zařízení. Sítě mohou být lokální (podnikové, domácí), nebo globální (internet).
Speciálním případem datové sítě je počítačová síť. Tato síť je postavena na standardizovaném komunikačním protokolu TCP/IP a souvisí s pojmem ip adresa.

Zařízeními, která mohou být propojena v datové síti jsou například:
počítače, kamery, některé zdravotnické přístroje, zabezpečovací systémy atd.

Sítě se také mohou dělit podle technologie přenosu na:
kabelové ... například ethernet - přenos pomocí kroucené dvoulinky (v současnosti nejběžnější rozvody v budovách), optické kabely (používají se pro vysoké přenosové rychlosti na větší vzdálenosti), BNC (starší rozvody pomocí koaxiálních kabelů), RS485 (přenos dat v oblasti průmyslu, zabezpečovací zařízení)
bezdrátové ... napříkad WiFi, GSM technologe, Infra záření atd.
:
též - síťová zásuvka, počítačová zásuvka

Datová zásuvka slouží k připojení koncové stanice (počítač, tenký klient, síťová tiskárna, kamera, CT atd.) do počítačové datové sítě. Koncové stanice se zapojují do datové sítě proto, aby mohli vzájěmě komunikovat mezi sebou po lokální síti (podniková síť), případně po internetu.

příklad označení datové zásuvky:
B17, 102AB, 35.1 atd.

pozor:
Vzhledem k tomu, že datová zásuvka připojuje počítač do datové sítě, používají informatici také pojem "síťová zásuvka". Bohužel tento termín může kolidovat s označením elektrické zásuvky na 230V, protože elektrické napájení se označuje jako "napájení ze sítě (síťové napájení)".
Keyword(s):
:
též - flešdisk, fleška

Paměťové zařízení určené především k přenosu dat. Připojuje se pomocí USB rozhraní a v počítačích postupně nahradil již nevyhovující diskety. Výhodou flash disků jsou malé rozměry a relativně velká paměťová kapacita.
Zatímco u disket byla běžná kapacita 1,44MB, u flash disků to bývá desítky GB. Také přenosová rychlost při kopírování dat je výrazně vyšší.
:
též - železo

Představuje obecný výraz pro fyzickou část informačních a komunikačních technologií.

příklad:
počítač, monitor, tiskárna, klávesnice, myš ...
Keyword(s):
:
Klávesnice slouží ke vkládání dat do počítače. Standardní klávesnice se liší pouze rozložením některých kláves. Existují specializované klávesnice s větším počtem kláves pro ovládání her nebo multimediálních programů. Ve zdravotnictví se lze setkat s "gumovými" klávesnicemi vhodnými pro sterilní prostředí.

Klávesnice bývá připojena pomocí konektoru:
USB (novější plochý konektor)
PS2 (starší kulatý konektor)

Keyword(s):
:
též - obrazovka

Monitor slouží jako zobrazovací zařízení počítače.

Monitory se dělí podle použité technologie na:
CRT (starší skleněné obrazovky)
LCD (nové ploché displeje)

Dále se monitory dělí dle velikosti úhlopříčky obrazu (obvykle v palcích)
17", 19", 21", 22", 24" ... (1 palec je cca 2,5cm)

Další technické údaje většinou vyjadřují kvalitu obrazu (odezva, kontrast, obnovovací frekvence, barevná hloubka atd.)

poznámka:
Na některých lékařských odděleních bývá jako monitor označováno monitorovací zařízení životních funkcí pacienta.
Keyword(s):
:
Myš slouží k ovládání kurzoru po pracovní ploše počítače.

Standardní myš obsahuje:
levé tlačítko (provádí akci spouštění programu, výběru atd.)
pravé tlačítko (většinou vyvolává pomocné menu)
kolečko (většinou slouží k rolování nebo zvětšování obrazu)

Podle snímání pohybu se dělí na:
kuličkové (starší princip snímání pohybu pomocí rotující kuličky)
optické (novější princip snímání pohybu pomocí světelného paprsku)

Připojuje se k počítači pomocí konektoru:
USB (novější plochý konektor)
PS2 (starší kulatý konektor)
COM (tento konektor se už téměř nepoužívá)

poznámka:
Můžete se také setkat s pojmem "bezdrátová myš". Bezdrátová myš je připojena k počítači pomocí pomocí vysílače a přijímače radiových vln a tím odpadá nutnost propojovacího kabelu.
:
PACS ...Picture Archiving and Communications System

Systém PACS slouží k vytváření a uchovávání obrazové dokumentace v elektronické podobě. V systému PACS mohou být zprácována data z RDG zařízení, CT, SONO, MAMOGRAFU atd. Samotný systém tvoří server s velkým diskovým prostorem pro data a programové vybavení. Na tento systém se pak připojují pomocí počítačové sítě výše uvedené zdravotnické přístroje, dále pak popisovací a diagnostické stanice. Důsledné použití systému PACS vede k vytvoření tzv. "bezfilmové nemocnice".
:

Paměť obecně slouží k uchovávání dat. Daty mohou být programy, dokumenty, obrázky, videa, číselné proměnné, textové proměnné atd. Data jsou v paměti uchovávána ve formě binárních hodnot (matematicky vyjádřených ve dvojkové soustavě jako 0 a 1). Tato interpretace souvisí s pojmy bit a byte, pomocí kterých lze vyjádřit velikost paměti.

V počítači lze paměť rozdělit do dvou základních skupin:
operační paměť ... značeno RAM
pevný disk ... značeno HDD

Velikost operační paměti (RAM) a pevného disku (HDD) bývá jedním ze základních ukazatelů kvality počítače.

příklad:
2GB RAM, 500GB HDD ... znamená, že počítač má operační paměť o velikosti 2 giga bajtů a pevný disk o velikosti 500 giga bajtů

Operační paměť slouží k manipulaci právě používaných dat, která počítač nějak zpracovává (právě zobrazovaný dokument, video, obrázek atd.). V operační paměti je také zaveden operační systém počítače. Tento druh paměti je z hlediska uchovávání dat dočasný. To znamená, že po vypnutí počítače jsou data z operační paměti vymazána.

Pevný disk slouží k trvalému uložení dat. Pokud chce počítač s daty pracovat, musí je nejprve načíst z pevného disku do operační paměti. Pokud jsou data nějak změněna, mohou být zase trvale uložena z operační paměti na pevný disk.


Keyword(s):
:
Paměťová karta je elektronické zařízení určené pro ukládání dat. Používá se v celé řadě výrobků spotřební elektroniky, jako jsou digitální fotoaparáty, MP3 přehrávače, mobilní telefony, PDA atd. Výhodou paměťových karet je jejich malý rozměr a dostatečná paměťová kapacita.

V současné době existují 4 základní typy karet:
SD, SDHC ... Secure Digital, tento typ karet je nejrozšířenější
MMC ... Multimedia Card
CF ... Compact flash
MS ... Memory Stick

Nevýhoda více druhů karet je kompenzována možností zakoupit univerzální čtečku, která si poradí se všemi těmito typy.

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL