Printer-friendly version
Slovník popisuje základní pojmy z oblasti informačních a komunikačních technologií


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
ALL

B

:
bit ... čti bit
označení ... b, bit

Bit je základní a nejmenší jednotka informace. Představuje jednu z hodnot Ano/Ne (pravda/nepravda). Ve výpočetní technice je interpretována binárními číslicemi 1 a 0.
V praxi se jednotka bit používá k vyjádření kapacity paměti nebo k rychlosti přenášené informace.

Pro vyjádření hodnot násobků se používají předpony:
kilo ... 1kb = 1 000b
Mega ... 1Mb = 1 000 000b
Giga ... 1Gb = 1 000 000 000b

Hodnota násobků souvisí s používanou číselnou soustavou. Více zde ...

příklad:
paměť má kapacitu 3kb (3 000 bitů)
modem má přenosovou rychlost 56kb/s (56 000 bitů/sekundu)

poznámka:
Skupina 8 bitů tvoří 1 Byte. Používání jednotky Byte souvisí se zpracováním
informací v procesoru počítače.

:
Byte ... čti bajt
označení ... B

Byte tvoří skupinu 8 bitů. Tato jednotka souvisí se zpracováním dat v procesoru počítače. Procesory obvykle ztracovávají data v dávkách po osmi bitech nebo jejich násobcích (8, 16, 32, 64 bitů). Proto také rozeznáváme procesory 8 bitové (nejstarší) až 64 bitové (v současnosti nejběžnější).
Protože se jedná o binární jednotku, může jeden Byte (8 bitů) nabývat 256 hodnot.

Tyto hodnoty jsou tvořeny počtem vzájemných kombinací osmi 0 a 1:
00000000 ... 0 (v desítkové soustavě)
11111111 ... 255 (v desítkové soustavě)

Jednotka Byte se běžně používá pro vyjádření kapacity paměti, nebo například pevného disku.


Pro vyjádření hodnot násobků se používají předpony:
kilo Byte ... 1kB = 1 000B
Mega Byte ... 1MB = 1 000 000B
Giga Byte ... 1GB = 1 000 000 000B

Hodnota násobků souvisí s používanou číselnou soustavou. Více zde ...

příklad:
Paměť RAM má kapacitu 2GB (2 Giga Byte = 2 000 000 000 Byte)

Keyword(s):

D

:
též - počítačová síť, internet, lokální síť

Datová síť je obecný termín pro systém zajišťující vzájemnou komunikaci zařízení. Sítě mohou být lokální (podnikové, domácí), nebo globální (internet).
Speciálním případem datové sítě je počítačová síť. Tato síť je postavena na standardizovaném komunikačním protokolu TCP/IP a souvisí s pojmem ip adresa.

Zařízeními, která mohou být propojena v datové síti jsou například:
počítače, kamery, některé zdravotnické přístroje, zabezpečovací systémy atd.

Sítě se také mohou dělit podle technologie přenosu na:
kabelové ... například ethernet - přenos pomocí kroucené dvoulinky (v současnosti nejběžnější rozvody v budovách), optické kabely (používají se pro vysoké přenosové rychlosti na větší vzdálenosti), BNC (starší rozvody pomocí koaxiálních kabelů), RS485 (přenos dat v oblasti průmyslu, zabezpečovací zařízení)
bezdrátové ... napříkad WiFi, GSM technologe, Infra záření atd.
:
též - síťová zásuvka, počítačová zásuvka

Datová zásuvka slouží k připojení koncové stanice (počítač, tenký klient, síťová tiskárna, kamera, CT atd.) do počítačové datové sítě. Koncové stanice se zapojují do datové sítě proto, aby mohli vzájěmě komunikovat mezi sebou po lokální síti (podniková síť), případně po internetu.

příklad označení datové zásuvky:
B17, 102AB, 35.1 atd.

pozor:
Vzhledem k tomu, že datová zásuvka připojuje počítač do datové sítě, používají informatici také pojem "síťová zásuvka". Bohužel tento termín může kolidovat s označením elektrické zásuvky na 230V, protože elektrické napájení se označuje jako "napájení ze sítě (síťové napájení)".
Keyword(s):

F

:
též - flešdisk, fleška

Paměťové zařízení určené především k přenosu dat. Připojuje se pomocí USB rozhraní a v počítačích postupně nahradil již nevyhovující diskety. Výhodou flash disků jsou malé rozměry a relativně velká paměťová kapacita.
Zatímco u disket byla běžná kapacita 1,44MB, u flash disků to bývá desítky GB. Také přenosová rychlost při kopírování dat je výrazně vyšší.
:
full screen - zobrazení přes celou obrazovku

Některé programy umožňují režim zobrazení full screen. V tomto režimu je plocha monitoru co nejvíce využita pro zobrazení dat (video, internetové stránky, tabulky, prezentace atd.). Oblast menu a nabídek bývá v tomto režimu co nejvíce potlačena, aby zabírala co nejméně místa na zobrazené ploše.

příklad:
v aplikaci Internet Explorer se do režimu full screen dostanete pomocí klávesy F11

G

:
označení ... G

Předpona giga představuje vyjádření násobku 1 000 000 000 (v desítkové soustavě odpovídá hodnotě 109). Používá se pro zjednodušení zápisu větších hodnot. Přepony jsou zavedeny dle mezinárodní soustavy jednotek SI.

příklad:
5Gg = 5 000 000 000g

V oblasti informačních technologií se více používá binární (dvojková) soustava a předpona giga zde vyjadřuje hodnotu 1 073 741 824 (ve dvojkové soustavě odpovídá 230). Tato nejednoznačnost (není jasné zda předpona giga má být 1 000 000 000 nebo 1 073 741 824) vedla k vytvoření nové předpony Gi (nová předpona soustavy SI).

příklad v binární soustavě:
1GB = 1 073 741 824B (1 giga bajt = 1 073 741 824 bajtů, ale mělo by to být 1 000 000 000 bajtů)
1GiB = 1 073 741 824B (takto je to správně dle norem SI)

Poznámka:
Protože je pro člověka přirozenější počítat v desítkové soustavě, je dobré si pamatovat, že předpona giga je násobek 1 000 000 000 i v binární soustavě. Pro přibližné výpočty to zcela dostačuje.

H

:
též - železo

Představuje obecný výraz pro fyzickou část informačních a komunikačních technologií.

příklad:
počítač, monitor, tiskárna, klávesnice, myš ...
Keyword(s):

I

:
ICT ... Information and Communication Technologies

ICT představuje obecný pojem pro informační a komunikační technologie.
Zahrnuje veškeré technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. Tento pojem byl zaveden, protože informační a komunikační technologie v současné době začínají tvořit jeden celek. Nahrazuje tak starší výraz IT ("pouze" informační technologie).

:
též - IP adresa, "ajpíčko"

IP adresa je jednoznačný identifikátor zařízení v datové síti. V dané síti nemůže být více zařízení se stejnou IP adresou. IP adresu musí mít všechna zařízení, která komunikují prostřednictvím počítačové datové sítě. Takovými zařízeními mohou být nejenom počítače, ale i síťové tiskárny, CT, RDG, glukometry atd.
V současné době se používá IP verze 4, kde IP adresa představuje číselný kód oddělený tečkami (xxx.xxx.xxx.xxx).

Více informací zde ...

příklad:
IP adresa serveru NIS MEDEA ... 172.16.1.10

K

:
označení ... k

Předpona kilo představuje vyjádření násobku 1 000 (v desítkové soustavě odpovídá hodnotě 103). Používá se pro zjednodušení zápisu větších hodnot. Přepony jsou zavedeny dle mezinárodní soustavy jednotek SI.

příklad:
5kg = 5 000g

V oblasti informačních technologií se více používá binární (dvojková) soustava a předpona kilo zde vyjadřuje hodnotu 1024 (ve dvojkové soustavě odpovídá 210). Tato nejednoznačnost (není jasné zda předpona kilo má být 1 000 nebo 1 024) vedla k vytvoření nové předpony ki (nová předpona soustavy SI).

příklad v binární soustavě:
1kB = 1024B (1 kilo bajt = 1024 bajtů, ale mělo by to být 1000 bajtů)
1kiB = 1024B (takto je to správně dle norem SI)

Poznámka:
Protože je pro člověka přirozenější počítat v desítkové soustavě, je dobré si pamatovat, že předpona kilo je násobek 1 000 i v binární soustavě. Pro přibližné výpočty to zcela dostačuje.
:
Klávesnice slouží ke vkládání dat do počítače. Standardní klávesnice se liší pouze rozložením některých kláves. Existují specializované klávesnice s větším počtem kláves pro ovládání her nebo multimediálních programů. Ve zdravotnictví se lze setkat s "gumovými" klávesnicemi vhodnými pro sterilní prostředí.

Klávesnice bývá připojena pomocí konektoru:
USB (novější plochý konektor)
PS2 (starší kulatý konektor)

Keyword(s):

M

:
označení ... M

Předpona mega představuje vyjádření násobku 1 000 000 (v desítkové soustavě odpovídá hodnotě 106). Používá se pro zjednodušení zápisu větších hodnot. Přepony jsou zavedeny dle mezinárodní soustavy jednotek SI.

příklad:
5Mg = 5 000 000g

V oblasti informačních technologií se více používá binární (dvojková) soustava a předpona mega zde vyjadřuje hodnotu 1 048 576 (ve dvojkové soustavě odpovídá 220). Tato nejednoznačnost (není jasné zda předpona mega má být 1 000 000 nebo 1 048 576) vedla k vytvoření nové předpony Mi (nová předpona soustavy SI).

příklad v binární soustavě:
1MB = 1 048 576B (1 mega bajt = 1 048 576 bajtů, ale mělo by to být 1 000 000 bajtů, protože předpona mega je podle norem násobek 1 000 000 a ne 1 048 576)
1MiB = 1 048 576B (takto je to správně dle norem SI)

Poznámka:
Protože je pro člověka přirozenější počítat v desítkové soustavě, je dobré si pamatovat, že předpona mega je násobek 1 000 000 i v binární soustavě. Pro přibližné výpočty to zcela dostačuje.
:
též - obrazovka

Monitor slouží jako zobrazovací zařízení počítače.

Monitory se dělí podle použité technologie na:
CRT (starší skleněné obrazovky)
LCD (nové ploché displeje)

Dále se monitory dělí dle velikosti úhlopříčky obrazu (obvykle v palcích)
17", 19", 21", 22", 24" ... (1 palec je cca 2,5cm)

Další technické údaje většinou vyjadřují kvalitu obrazu (odezva, kontrast, obnovovací frekvence, barevná hloubka atd.)

poznámka:
Na některých lékařských odděleních bývá jako monitor označováno monitorovací zařízení životních funkcí pacienta.
Keyword(s):
:
moodle - výslovnost "můdl"

Moodle je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Slovo Moodle bylo původně odvozeno od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku).

Ve FTN je systém MOODLE využit pro projekt:

"Středisko informací a vzdělávání v elektronickém zdravotnictví"


:
MS Office - Microsoft Office

Microsoft Office je balík programů pro využití v kanceláři (kancelářský balík). Množství programů, které tento balík obsahuje, je dán zakoupenou verzí.

Ve FTN se standardně využívají programy:
Microsoft Word ... program pro psaní textu
Microsoft Excel ... program pro tvorbu tabulek, grafů a výpočtů s nimi spojených
Microsoft PowerPoint ... program pro tvorbu prezentací
Microsoft Outlook ... program pro tvorbu a čtení elektronické pošty

Keyword(s):
:
MS Windows - Microsoft Windows

MS Windows je operační systém, který umožňuje uživateli ovládat počítač. V současné době je to nejrozšířenější operační systém pro PC.

Výběr verzí Windows z historie:
Windows 3.11, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
:
Myš slouží k ovládání kurzoru po pracovní ploše počítače.

Standardní myš obsahuje:
levé tlačítko (provádí akci spouštění programu, výběru atd.)
pravé tlačítko (většinou vyvolává pomocné menu)
kolečko (většinou slouží k rolování nebo zvětšování obrazu)

Podle snímání pohybu se dělí na:
kuličkové (starší princip snímání pohybu pomocí rotující kuličky)
optické (novější princip snímání pohybu pomocí světelného paprsku)

Připojuje se k počítači pomocí konektoru:
USB (novější plochý konektor)
PS2 (starší kulatý konektor)
COM (tento konektor se už téměř nepoužívá)

poznámka:
Můžete se také setkat s pojmem "bezdrátová myš". Bezdrátová myš je připojena k počítači pomocí pomocí vysílače a přijímače radiových vln a tím odpadá nutnost propojovacího kabelu.

O

:
zkratka - OS

Operační systém je základní programové vybavení počítače. Umožňuje samotný chod počítače a uživateli jeho ovládání.

Operační systém pro uživatele zajišťuje například:
- obecně ovládání počítače (v současné době obvykle pomocí ikon v grafickém prostředí)
- nastavení vlastností počítače (rozlišení obrazovky, nastavení zvuku...)
- spouštění programů
- práci se soubory
- ovládání periferií atd.

Příklady operačních systémů:
MS Windows, Linux, MAC OS, UNIX ...
Keyword(s):

P

:
PACS ...Picture Archiving and Communications System

Systém PACS slouží k vytváření a uchovávání obrazové dokumentace v elektronické podobě. V systému PACS mohou být zprácována data z RDG zařízení, CT, SONO, MAMOGRAFU atd. Samotný systém tvoří server s velkým diskovým prostorem pro data a programové vybavení. Na tento systém se pak připojují pomocí počítačové sítě výše uvedené zdravotnické přístroje, dále pak popisovací a diagnostické stanice. Důsledné použití systému PACS vede k vytvoření tzv. "bezfilmové nemocnice".
:

Paměť obecně slouží k uchovávání dat. Daty mohou být programy, dokumenty, obrázky, videa, číselné proměnné, textové proměnné atd. Data jsou v paměti uchovávána ve formě binárních hodnot (matematicky vyjádřených ve dvojkové soustavě jako 0 a 1). Tato interpretace souvisí s pojmy bit a byte, pomocí kterých lze vyjádřit velikost paměti.

V počítači lze paměť rozdělit do dvou základních skupin:
operační paměť ... značeno RAM
pevný disk ... značeno HDD

Velikost operační paměti (RAM) a pevného disku (HDD) bývá jedním ze základních ukazatelů kvality počítače.

příklad:
2GB RAM, 500GB HDD ... znamená, že počítač má operační paměť o velikosti 2 giga bajtů a pevný disk o velikosti 500 giga bajtů

Operační paměť slouží k manipulaci právě používaných dat, která počítač nějak zpracovává (právě zobrazovaný dokument, video, obrázek atd.). V operační paměti je také zaveden operační systém počítače. Tento druh paměti je z hlediska uchovávání dat dočasný. To znamená, že po vypnutí počítače jsou data z operační paměti vymazána.

Pevný disk slouží k trvalému uložení dat. Pokud chce počítač s daty pracovat, musí je nejprve načíst z pevného disku do operační paměti. Pokud jsou data nějak změněna, mohou být zase trvale uložena z operační paměti na pevný disk.


Keyword(s):
:
Paměťová karta je elektronické zařízení určené pro ukládání dat. Používá se v celé řadě výrobků spotřební elektroniky, jako jsou digitální fotoaparáty, MP3 přehrávače, mobilní telefony, PDA atd. Výhodou paměťových karet je jejich malý rozměr a dostatečná paměťová kapacita.

V současné době existují 4 základní typy karet:
SD, SDHC ... Secure Digital, tento typ karet je nejrozšířenější
MMC ... Multimedia Card
CF ... Compact flash
MS ... Memory Stick

Nevýhoda více druhů karet je kompenzována možností zakoupit univerzální čtečku, která si poradí se všemi těmito typy.
:
též - přídavné zařízení

Obecný výraz pro přídavné zařízení k počítači.

příklad:
monitor, klávesnice, myš, tiskárna, skener ...
:
též - HDD(hard disk drive)

Pevný disk obecně slouží k trvalému uložení dat. Těmito daty jsou veškeré programy v počítači, operační systém, dokumenty atd.

Pevné disky lze rozdělit podle několika kritérií.

Podle kapacity uložených dat:
od několika desítek MB až po jednotky TB
příklad:
HDD 500MB ... pevný disk o kapacitě 500 megabajtů


Podle velikosti:
1,8"; 2,5" ... menší disky pro přenosná zařízení
3,5" ... obvyklá velikost pro PC

Podle použití:
interní ... zabudované uvnitř PC
externí ... přenosné pro zálohy a přenos dat mezi PC (většinou připojené pomocí USB rozhraní)

Podle způsobu komunikace s PC:
IDE ... starší a pomalejší rozhraní
SATA, SATA 2, SATA 3 ... modernější a rychlejší rozhraní
SCSI, SAS ... rozhraní používananá u serverů


Keyword(s):
:
též - pc, pecko, computer, bedna, koncová stanice, pracovní stanice

Z hlediska uživatele představuje základní pracovní stanici, obvykle složenou z vlastního počítače, monitoru, tiskárny, klávesnice a myši.

poznámka:
často používaná zkratka PC je odvozena z anglického Personal Computer - osobní počítač

Samotný počítač obsahuje:
skříň (case), základní desku (motherboard), procesor (CPU), paměti (RAM), grafickou kartu (GPU), pevný disk (HDD), optickou mechaniku (CD, DVD), napájecí zdroj, připojovací konektory (USB, PS2) ...

Keyword(s):
:
Počítačový program je soubor instrukcí, které provádějí požadovanou úlohu. Program bývá tvořen ve vývojovém prostředí daného programovacího jazyka. Tento program je pak přeložen do strojového kódu kterému počítač "rozumí" a může jej provádět.

Programy můžeme rozdělit na dvě základní skupiny:
systémové programy ... operační systém (MS Windows, Linux ...)
aplikační programy (aplikace) ... obecně uživatelské programy (MS Mord, MEDA, Excel ...)

Počítačové programy souhrnně nazýváme software.
:
též - CPU (Central Processing Unit)

Tvoří základ počítače. Procesor čte z paměti strojové instrukce a na jejich základě vykonává program, tím vlastně tvoří "inteligenci" počítače. Představuje složitý elektronický integrovaný obvod. V současné době procesory obsahují až stovky miliónů součástek!

Procesory lze třídit podle mnoha kritérií. Pro hrubé srovnání výkonosti procesoru lze použít následující vlastnosti:
počet jader ... 1, 2, 4, 6, 8 jádrové (vícejádrové procesory se chovají jako by v počítači bylo více procesorů najednou)
pracovní frekvence ... např. 2GHz, 3GHz (čím je větší pracovní frekvence, tím více instrukcí procesor zpracuje v daný časový úsek)
šířka datové sběrnice ... v dnešní době je většina procesorů 64bitová
paměť cache ... vnitřní paměť procesoru (čím větší je cache, tím rychleji pracuje počítač s daty)


Keyword(s):

S

:
Server je obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby klientům (koncovým počítačům, tenkým klientům, tiskárnám ...). Poskytovanými službami mohou být například data z databáze, webové stránky, řízení tisku, výpočetní výkon atd.
Servery bývají většinou robustnější konstrukce aby vydržely předpokládaný nepřetžitý provoz. Také mají vyšší výkon oproti běžnému počítači, aby mohly obsloužit více klientů najednou.

příklad:
Typickým příkladem serveru je server pro NIS MEDEA. Klient na koncovém počítači (pomocí programu NIS MEDEA) vyhledává například pacienta podle rodného čísla, server vrátí sadu dat odpovídající zadanému rodnému číslu a klient tyto data vzápětí zobrazí například ve formě tabulky. Pokud systém pracuje správně a dostatečně rychle, uživatel si ani neuvědomí, že pracuje se vdálenými daty uloženými někde na serveru.
:
Skener je zařízení, které slouží k převedení fyzické předlohy do elektronické podoby a obvykle bývá propojen s počítačem. Může také existovat jako součást multifunkčního zařízení, kde je spojena funkce skeneru a tiskárny do jednoho celku. Jako speciální případ skeneru lze považovat i čtečku čárového kódu.

Skenery lze řadit podle několika parametrů.

Podle konstrukce na:
ruční (čtečka čárového kódu), stolní (běžné skenery k PC), filmové

Podle velikosti zpracovávané plochy:
A4, A3

Kvalitu skeneru dále určují další technické parametry:
rozlišení, rychlost snímání, barevná hloubka (množství barev, které je schopen zachytit) atd.
:
též - adresář

Protože mohou být na jednom počítači tisíce souborů, je nutné je organizovat do určitých logických celků. K této organizaci slouží systém složek a podsložek. Složky a podsložky lze vzájemě kombinovat a vnořovat do sebe.
Kořenová (hlavní) složka se na PC jmenuje "C:\". Takový celek pak vytváří tzv. stromovou strukturu. Uživatel si může například organizovat soubory podle toho, zda se jedná o pracovní, nebo soukromá data.

příklad:
může vzniknout například následující jednoduchá struktura dokumentů.
Dokumenty
- Pracovní
- Dopisy
- Dopis1.doc
- Dopis2.doc
- Obrázky
- Obrázek1.jpg
- Obrázek2.jpg

- Soukromé
- Fotky
- Dovolená
Foto1.jpg
- Narozeniny
Foto1.jpg

- Písničky
Písnička1.mp3
Písnička2.mp3

poznámka:
Soubory se v různých složkách mohou jmenovat stejně (viz. výše Foto1.jpg). Naopak, v jedné složce nemohou být stejně pojmenované soubory!
Keyword(s):
:
též - program, aplikace, SW

Představuje obecný výraz pro programové vybavení informačních a komunikačních technologií.

příklad:
operační systém, NIS MEDEA, Word, Excel ...
Keyword(s):
:
Soubor je uceleným blokem dat uložených na paměťovém médiu. Veškeré informace a data jsou na počítači ukládána jako soubory. Mohou to tedy být programy, dokumenty, obrázky, hudba, video atd.
Soubory se odlišují svým jménem a koncovkou. Koncovka souboru určuje typ dat která soubor reprezentuje.

příklad:
Pokud vytvoříte nějaký dokument ve Wordu a nazvete si ho "Můj dokument", vytvoří se na disku soubor s názvem "Můj dokument.doc". Koncovka "doc" určuje, že se jedná o dokument aplikace Word

další viz. položku slovníku "typ souboru"

T

:
Tiskárna obecně slouží k převedení dat z elektronické podoby na papír nebo jiné médium (fotopapír, CD, DVD atd.).

Tiskárny lze rozdělit podle několika hledisek.

Podle způsobu tisku na:
jehličkové ... tisk je prováděn soustavou jehliček přes barvící pásku. Jehličkové tiskárny se hodí převážně k tisku textů, pro tisk grafických výstupů se téměř nepoužívají.
inkoustové ... tisk zajišťují miniaturní trysky vystřelující kapičky inkoustu. Inkoustové tiskárny lze využít jak pro tisk textu, tak pro tisk grafických výstupů.
laserové ... obraz je pomocí laserového paprsku přenesen na fotocitlivý válec. Na osvětlená místa se následně přichytí barevný prášek, který se obtiskne na papír. Nakonec je výsledný obraz tepelně "zažehlen". Hlavní výhodou laserových tiskáren je rychlost při dostatečné kvalitě tisku.
tepelné, sublimační ... tento způsob tisku se používá například ve faxech, pokladních tiskárnách, štítkovačkách, specializovaných tiskárnách na fotografie atd.
plotter ... klasický plotter kreslí obraz pomocí tužky nebo pera. Plottery se používají pro kreslení velkých technických výkresů nebo například plakátů.

Podle velikosti tisku:
V současné době je běžně používaná velikost tiskáren pro formát papíru A4 a A3. Pro větší tisky se většinou používají plottery.

Podle způsobu použití:
samostatné tiskárny ... používají se pouze pro tisk
multifunkční ... k tiskárně je přidána možnost skenování popřípadně faxování dokumentů. Jako základ multifunkčních zařízení se používají laserové nebo inkoustové tiskárny.
:
Počítač pracuje s různými druhy souborů, podle toho, jaká data soubor obsahuje. Mohou existovat spustitelné soubory (programy, aplikace), dokumenty (napsané ve Wordu nebo jiném editoru), obrázky, hudba, video atd.
Typ souboru je mimo jiné určen koncovkou za názvem souboru. Takto lze například identifikovat soubory, které jsou posílány jako příloha e-mailu.

příklad:
Soubor poslaný jako příloha e-mailem má název "Dokument.docx". Podle koncovky "docx" poznáme, že se jedná o dokument napsaný ve Wordu 2007.

Tabulka běžných typů souboru:
koncovka
typ, aplikace
doc, docx
Word 2003, 2007
xls, xlsx
Excel 2003, 2007
pdf
Acrobat reader
ppt, pptx, ppsx
PowerPoint 2003, 2007
jpg, bmp, gif
obrázek
avi, mp4, mov
video
mp3, wav
hudba

Keyword(s):

U

:
též - Universal Serial Bus

Univerzální sériová sběrnice určená k připojení různých zařízení (periferií) k počítači. Tato moderní sběrnice nahradila starší COM a PARALELNÍ porty.

příklad zařízení připojených pomocí USB:
klávesnice, myš, tiskárna, flashdisk, digitální fotoaparát, mobilní telefon, scaner ...

Page:  1  2  3  4  (Next)
ALL