Printer-friendly version
Slovník popisuje základní pojmy z oblasti informačních a komunikačních technologií


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL

B

:
bit ... čti bit
označení ... b, bit

Bit je základní a nejmenší jednotka informace. Představuje jednu z hodnot Ano/Ne (pravda/nepravda). Ve výpočetní technice je interpretována binárními číslicemi 1 a 0.
V praxi se jednotka bit používá k vyjádření kapacity paměti nebo k rychlosti přenášené informace.

Pro vyjádření hodnot násobků se používají předpony:
kilo ... 1kb = 1 000b
Mega ... 1Mb = 1 000 000b
Giga ... 1Gb = 1 000 000 000b

Hodnota násobků souvisí s používanou číselnou soustavou. Více zde ...

příklad:
paměť má kapacitu 3kb (3 000 bitů)
modem má přenosovou rychlost 56kb/s (56 000 bitů/sekundu)

poznámka:
Skupina 8 bitů tvoří 1 Byte. Používání jednotky Byte souvisí se zpracováním
informací v procesoru počítače.

:
Byte ... čti bajt
označení ... B

Byte tvoří skupinu 8 bitů. Tato jednotka souvisí se zpracováním dat v procesoru počítače. Procesory obvykle ztracovávají data v dávkách po osmi bitech nebo jejich násobcích (8, 16, 32, 64 bitů). Proto také rozeznáváme procesory 8 bitové (nejstarší) až 64 bitové (v současnosti nejběžnější).
Protože se jedná o binární jednotku, může jeden Byte (8 bitů) nabývat 256 hodnot.

Tyto hodnoty jsou tvořeny počtem vzájemných kombinací osmi 0 a 1:
00000000 ... 0 (v desítkové soustavě)
11111111 ... 255 (v desítkové soustavě)

Jednotka Byte se běžně používá pro vyjádření kapacity paměti, nebo například pevného disku.


Pro vyjádření hodnot násobků se používají předpony:
kilo Byte ... 1kB = 1 000B
Mega Byte ... 1MB = 1 000 000B
Giga Byte ... 1GB = 1 000 000 000B

Hodnota násobků souvisí s používanou číselnou soustavou. Více zde ...

příklad:
Paměť RAM má kapacitu 2GB (2 Giga Byte = 2 000 000 000 Byte)

Keyword(s):

D

:
též - počítačová síť, internet, lokální síť

Datová síť je obecný termín pro systém zajišťující vzájemnou komunikaci zařízení. Sítě mohou být lokální (podnikové, domácí), nebo globální (internet).
Speciálním případem datové sítě je počítačová síť. Tato síť je postavena na standardizovaném komunikačním protokolu TCP/IP a souvisí s pojmem ip adresa.

Zařízeními, která mohou být propojena v datové síti jsou například:
počítače, kamery, některé zdravotnické přístroje, zabezpečovací systémy atd.

Sítě se také mohou dělit podle technologie přenosu na:
kabelové ... například ethernet - přenos pomocí kroucené dvoulinky (v současnosti nejběžnější rozvody v budovách), optické kabely (používají se pro vysoké přenosové rychlosti na větší vzdálenosti), BNC (starší rozvody pomocí koaxiálních kabelů), RS485 (přenos dat v oblasti průmyslu, zabezpečovací zařízení)
bezdrátové ... napříkad WiFi, GSM technologe, Infra záření atd.
:
též - síťová zásuvka, počítačová zásuvka

Datová zásuvka slouží k připojení koncové stanice (počítač, tenký klient, síťová tiskárna, kamera, CT atd.) do počítačové datové sítě. Koncové stanice se zapojují do datové sítě proto, aby mohli vzájěmě komunikovat mezi sebou po lokální síti (podniková síť), případně po internetu.

příklad označení datové zásuvky:
B17, 102AB, 35.1 atd.

pozor:
Vzhledem k tomu, že datová zásuvka připojuje počítač do datové sítě, používají informatici také pojem "síťová zásuvka". Bohužel tento termín může kolidovat s označením elektrické zásuvky na 230V, protože elektrické napájení se označuje jako "napájení ze sítě (síťové napájení)".
Keyword(s):

F

:
též - flešdisk, fleška

Paměťové zařízení určené především k přenosu dat. Připojuje se pomocí USB rozhraní a v počítačích postupně nahradil již nevyhovující diskety. Výhodou flash disků jsou malé rozměry a relativně velká paměťová kapacita.
Zatímco u disket byla běžná kapacita 1,44MB, u flash disků to bývá desítky GB. Také přenosová rychlost při kopírování dat je výrazně vyšší.
:
full screen - zobrazení přes celou obrazovku

Některé programy umožňují režim zobrazení full screen. V tomto režimu je plocha monitoru co nejvíce využita pro zobrazení dat (video, internetové stránky, tabulky, prezentace atd.). Oblast menu a nabídek bývá v tomto režimu co nejvíce potlačena, aby zabírala co nejméně místa na zobrazené ploše.

příklad:
v aplikaci Internet Explorer se do režimu full screen dostanete pomocí klávesy F11

G

:
označení ... G

Předpona giga představuje vyjádření násobku 1 000 000 000 (v desítkové soustavě odpovídá hodnotě 109). Používá se pro zjednodušení zápisu větších hodnot. Přepony jsou zavedeny dle mezinárodní soustavy jednotek SI.

příklad:
5Gg = 5 000 000 000g

V oblasti informačních technologií se více používá binární (dvojková) soustava a předpona giga zde vyjadřuje hodnotu 1 073 741 824 (ve dvojkové soustavě odpovídá 230). Tato nejednoznačnost (není jasné zda předpona giga má být 1 000 000 000 nebo 1 073 741 824) vedla k vytvoření nové předpony Gi (nová předpona soustavy SI).

příklad v binární soustavě:
1GB = 1 073 741 824B (1 giga bajt = 1 073 741 824 bajtů, ale mělo by to být 1 000 000 000 bajtů)
1GiB = 1 073 741 824B (takto je to správně dle norem SI)

Poznámka:
Protože je pro člověka přirozenější počítat v desítkové soustavě, je dobré si pamatovat, že předpona giga je násobek 1 000 000 000 i v binární soustavě. Pro přibližné výpočty to zcela dostačuje.

H

:
též - železo

Představuje obecný výraz pro fyzickou část informačních a komunikačních technologií.

příklad:
počítač, monitor, tiskárna, klávesnice, myš ...
Keyword(s):

I

:
ICT ... Information and Communication Technologies

ICT představuje obecný pojem pro informační a komunikační technologie.
Zahrnuje veškeré technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. Tento pojem byl zaveden, protože informační a komunikační technologie v současné době začínají tvořit jeden celek. Nahrazuje tak starší výraz IT ("pouze" informační technologie).

:
též - IP adresa, "ajpíčko"

IP adresa je jednoznačný identifikátor zařízení v datové síti. V dané síti nemůže být více zařízení se stejnou IP adresou. IP adresu musí mít všechna zařízení, která komunikují prostřednictvím počítačové datové sítě. Takovými zařízeními mohou být nejenom počítače, ale i síťové tiskárny, CT, RDG, glukometry atd.
V současné době se používá IP verze 4, kde IP adresa představuje číselný kód oddělený tečkami (xxx.xxx.xxx.xxx).

Více informací zde ...

příklad:
IP adresa serveru NIS MEDEA ... 172.16.1.10

Page:  1  2  3  4  (Next)
  ALL