:
Tiskárna obecně slouží k převedení dat z elektronické podoby na papír nebo jiné médium (fotopapír, CD, DVD atd.).

Tiskárny lze rozdělit podle několika hledisek.

Podle způsobu tisku na:
jehličkové ... tisk je prováděn soustavou jehliček přes barvící pásku. Jehličkové tiskárny se hodí převážně k tisku textů, pro tisk grafických výstupů se téměř nepoužívají.
inkoustové ... tisk zajišťují miniaturní trysky vystřelující kapičky inkoustu. Inkoustové tiskárny lze využít jak pro tisk textu, tak pro tisk grafických výstupů.
laserové ... obraz je pomocí laserového paprsku přenesen na fotocitlivý válec. Na osvětlená místa se následně přichytí barevný prášek, který se obtiskne na papír. Nakonec je výsledný obraz tepelně "zažehlen". Hlavní výhodou laserových tiskáren je rychlost při dostatečné kvalitě tisku.
tepelné, sublimační ... tento způsob tisku se používá například ve faxech, pokladních tiskárnách, štítkovačkách, specializovaných tiskárnách na fotografie atd.
plotter ... klasický plotter kreslí obraz pomocí tužky nebo pera. Plottery se používají pro kreslení velkých technických výkresů nebo například plakátů.

Podle velikosti tisku:
V současné době je běžně používaná velikost tiskáren pro formát papíru A4 a A3. Pro větší tisky se většinou používají plottery.

Podle způsobu použití:
samostatné tiskárny ... používají se pouze pro tisk
multifunkční ... k tiskárně je přidána možnost skenování popřípadně faxování dokumentů. Jako základ multifunkčních zařízení se používají laserové nebo inkoustové tiskárny.

» Slovník ICT