:
Server je obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby klientům (koncovým počítačům, tenkým klientům, tiskárnám ...). Poskytovanými službami mohou být například data z databáze, webové stránky, řízení tisku, výpočetní výkon atd.
Servery bývají většinou robustnější konstrukce aby vydržely předpokládaný nepřetžitý provoz. Také mají vyšší výkon oproti běžnému počítači, aby mohly obsloužit více klientů najednou.

příklad:
Typickým příkladem serveru je server pro NIS MEDEA. Klient na koncovém počítači (pomocí programu NIS MEDEA) vyhledává například pacienta podle rodného čísla, server vrátí sadu dat odpovídající zadanému rodnému číslu a klient tyto data vzápětí zobrazí například ve formě tabulky. Pokud systém pracuje správně a dostatečně rychle, uživatel si ani neuvědomí, že pracuje se vdálenými daty uloženými někde na serveru.

» Slovník ICT