:

Paměť obecně slouží k uchovávání dat. Daty mohou být programy, dokumenty, obrázky, videa, číselné proměnné, textové proměnné atd. Data jsou v paměti uchovávána ve formě binárních hodnot (matematicky vyjádřených ve dvojkové soustavě jako 0 a 1). Tato interpretace souvisí s pojmy bit a byte, pomocí kterých lze vyjádřit velikost paměti.

V počítači lze paměť rozdělit do dvou základních skupin:
operační paměť ... značeno RAM
pevný disk ... značeno HDD

Velikost operační paměti (RAM) a pevného disku (HDD) bývá jedním ze základních ukazatelů kvality počítače.

příklad:
2GB RAM, 500GB HDD ... znamená, že počítač má operační paměť o velikosti 2 giga bajtů a pevný disk o velikosti 500 giga bajtů

Operační paměť slouží k manipulaci právě používaných dat, která počítač nějak zpracovává (právě zobrazovaný dokument, video, obrázek atd.). V operační paměti je také zaveden operační systém počítače. Tento druh paměti je z hlediska uchovávání dat dočasný. To znamená, že po vypnutí počítače jsou data z operační paměti vymazána.

Pevný disk slouží k trvalému uložení dat. Pokud chce počítač s daty pracovat, musí je nejprve načíst z pevného disku do operační paměti. Pokud jsou data nějak změněna, mohou být zase trvale uložena z operační paměti na pevný disk.


» Slovník ICT

Keyword(s):