:
moodle - výslovnost "můdl"

Moodle je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Slovo Moodle bylo původně odvozeno od Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku).

Ve FTN je systém MOODLE využit pro projekt:

"Středisko informací a vzdělávání v elektronickém zdravotnictví"


» Slovník ICT