:
označení ... M

Předpona mega představuje vyjádření násobku 1 000 000 (v desítkové soustavě odpovídá hodnotě 106). Používá se pro zjednodušení zápisu větších hodnot. Přepony jsou zavedeny dle mezinárodní soustavy jednotek SI.

příklad:
5Mg = 5 000 000g

V oblasti informačních technologií se více používá binární (dvojková) soustava a předpona mega zde vyjadřuje hodnotu 1 048 576 (ve dvojkové soustavě odpovídá 220). Tato nejednoznačnost (není jasné zda předpona mega má být 1 000 000 nebo 1 048 576) vedla k vytvoření nové předpony Mi (nová předpona soustavy SI).

příklad v binární soustavě:
1MB = 1 048 576B (1 mega bajt = 1 048 576 bajtů, ale mělo by to být 1 000 000 bajtů, protože předpona mega je podle norem násobek 1 000 000 a ne 1 048 576)
1MiB = 1 048 576B (takto je to správně dle norem SI)

Poznámka:
Protože je pro člověka přirozenější počítat v desítkové soustavě, je dobré si pamatovat, že předpona mega je násobek 1 000 000 i v binární soustavě. Pro přibližné výpočty to zcela dostačuje.

» Slovník ICT