:
označení ... k

Předpona kilo představuje vyjádření násobku 1 000 (v desítkové soustavě odpovídá hodnotě 103). Používá se pro zjednodušení zápisu větších hodnot. Přepony jsou zavedeny dle mezinárodní soustavy jednotek SI.

příklad:
5kg = 5 000g

V oblasti informačních technologií se více používá binární (dvojková) soustava a předpona kilo zde vyjadřuje hodnotu 1024 (ve dvojkové soustavě odpovídá 210). Tato nejednoznačnost (není jasné zda předpona kilo má být 1 000 nebo 1 024) vedla k vytvoření nové předpony ki (nová předpona soustavy SI).

příklad v binární soustavě:
1kB = 1024B (1 kilo bajt = 1024 bajtů, ale mělo by to být 1000 bajtů)
1kiB = 1024B (takto je to správně dle norem SI)

Poznámka:
Protože je pro člověka přirozenější počítat v desítkové soustavě, je dobré si pamatovat, že předpona kilo je násobek 1 000 i v binární soustavě. Pro přibližné výpočty to zcela dostačuje.

» Slovník ICT