:
též - IP adresa, "ajpíčko"

IP adresa je jednoznačný identifikátor zařízení v datové síti. V dané síti nemůže být více zařízení se stejnou IP adresou. IP adresu musí mít všechna zařízení, která komunikují prostřednictvím počítačové datové sítě. Takovými zařízeními mohou být nejenom počítače, ale i síťové tiskárny, CT, RDG, glukometry atd.
V současné době se používá IP verze 4, kde IP adresa představuje číselný kód oddělený tečkami (xxx.xxx.xxx.xxx).

Více informací zde ...

příklad:
IP adresa serveru NIS MEDEA ... 172.16.1.10

» Slovník ICT