:
bit ... čti bit
označení ... b, bit

Bit je základní a nejmenší jednotka informace. Představuje jednu z hodnot Ano/Ne (pravda/nepravda). Ve výpočetní technice je interpretována binárními číslicemi 1 a 0.
V praxi se jednotka bit používá k vyjádření kapacity paměti nebo k rychlosti přenášené informace.

Pro vyjádření hodnot násobků se používají předpony:
kilo ... 1kb = 1 000b
Mega ... 1Mb = 1 000 000b
Giga ... 1Gb = 1 000 000 000b

Hodnota násobků souvisí s používanou číselnou soustavou. Více zde ...

příklad:
paměť má kapacitu 3kb (3 000 bitů)
modem má přenosovou rychlost 56kb/s (56 000 bitů/sekundu)

poznámka:
Skupina 8 bitů tvoří 1 Byte. Používání jednotky Byte souvisí se zpracováním
informací v procesoru počítače.

» Slovník ICT