:
ICT ... Information and Communication Technologies

ICT představuje obecný pojem pro informační a komunikační technologie.
Zahrnuje veškeré technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. Tento pojem byl zaveden, protože informační a komunikační technologie v současné době začínají tvořit jeden celek. Nahrazuje tak starší výraz IT ("pouze" informační technologie).

» Slovník ICT