:
Byte ... čti bajt
označení ... B

Byte tvoří skupinu 8 bitů. Tato jednotka souvisí se zpracováním dat v procesoru počítače. Procesory obvykle ztracovávají data v dávkách po osmi bitech nebo jejich násobcích (8, 16, 32, 64 bitů). Proto také rozeznáváme procesory 8 bitové (nejstarší) až 64 bitové (v současnosti nejběžnější).
Protože se jedná o binární jednotku, může jeden Byte (8 bitů) nabývat 256 hodnot.

Tyto hodnoty jsou tvořeny počtem vzájemných kombinací osmi 0 a 1:
00000000 ... 0 (v desítkové soustavě)
11111111 ... 255 (v desítkové soustavě)

Jednotka Byte se běžně používá pro vyjádření kapacity paměti, nebo například pevného disku.


Pro vyjádření hodnot násobků se používají předpony:
kilo Byte ... 1kB = 1 000B
Mega Byte ... 1MB = 1 000 000B
Giga Byte ... 1GB = 1 000 000 000B

Hodnota násobků souvisí s používanou číselnou soustavou. Více zde ...

příklad:
Paměť RAM má kapacitu 2GB (2 Giga Byte = 2 000 000 000 Byte)

» Slovník ICT

Keyword(s):