Basic 7 - Bezpečnost a provoz ICT
(Basic7)

 This course allows guest users to enter

Lektoři: Mgr. Vladimír Vocetka
Petr Javůrek
Ing. Jan Čermák
Oldřich Novotný

This course allows guest users to enter