TN - Středisko informací a vzdělávání v elektronickém zdravotnictví

You are not logged in. (Login)
Skip Main MenuSkip Global Search

Vítejte v hájemství ICT !

vstupte do

„Střediska informací a vzdělávání v elektronickém zdravotnictví“

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti

Stránky projektu CZ.2.17/1.1.00/32244
představují systém vzdělávání i studnici dovedností, zkušeností a doporučení,
k usnadnění života s informačními a komunikačními technologiemi nejen ve zdravotnické praxi


Ve spolupráci s projektem:
CZ.2.17/1.1.00/33021
Vzdělávání zdravotnických pracovníků -> zvýšení kvality péče a spokojenosti pacientů i personálu

Obsah a jeho dostupnost:

Jádro vzdělávání v e-zdravotnictví
Veřejně přístupný zdroj (i bez přihlášení)
Odborné testy a video-kurz MS Office jen pro zaměstnance!

Přihlášení uživatelů (ztráta hesla, změna jména/e-mailu, ...) řeší
Úsek informatiky a komunikace TN do 3 dnů od nástupu
Kontakt: Mgr. Pešlová, Mgr. Vocetka - l. 3314, Ing. Čermák 3714

Odborné testy povinných kurzů (např. KPR):
Přístup zaměstnanci určí podle jeho profese Centrum pro vzdělávání!
=> uvolněn je nejpozději do 4 týdnů od nástupu či vyžádání změny <=
do té doby blokuje přihlášenému zaměstnanci testy požadavek na heslo
Po uvolnění přístupu jsou uživateli jeho testy přístupné bez hesla!!
Kontakt: Mgr. Kramperová - l. 2411

Certifikáty / hodnocení ke složeným testům:
se zobrazí v sekci Správa pod odkazem Známky (u levého okraje okna)
je k tomu třeba být přihlášen v e-learningu a mít otevřený příslušný kurz

Kurzy pro jednotlivá oddělení
Jsou zcela v kompetenci oddělení, které kurz organizuje
To odpovídá za rozsah přístupů, zpracování i odborný obsah

Oddělení / kliniky mohou uplatnit svá témata v režimu e-learningu
s technickou podporou Úseku informatiky a komunikace TN
Kontakt: Mgr. Vladimír Vocetka - l. 3314

Course categories

Jádro vzdělávání v e-zdravotnictví 

Basic 
 Basic 1 - Úvod: jak žít a přežít s ICT v TNThis course allows guest users to enterSummary
 Basic 2 - Základy výpočetní technikyThis course allows guest users to enterSummary
 Basic 3 - Operační systémThis course allows guest users to enterSummary
 Basic 4 - Kancelářské programyThis course allows guest users to enterSummary
 Basic 5 - Internet, počítačová síťThis course allows guest users to enterSummary
 Basic 6 - Základní aplikace ve FTNsPThis course allows guest users to enterSummary
 Basic 7 - Bezpečnost a provoz ICTThis course allows guest users to enterSummary
 Basic 8 - Pro zvědavceThis course allows guest users to enterSummary

Pro nelékařské zdravotnické pracovníky 
 Zdravotnická a související dokumentaceThis course allows guest users to enterSummary
 Zdravotnická přístrojová technikaThis course allows guest users to enterSummary
 Zdravotní pojištěníThis course allows guest users to enterSummary
 Hospodaření zdravotnického pracovištěThis course allows guest users to enterSummary
 Personalistika a vzdělávání NZPThis course allows guest users to enterSummary
 Péče o rányThis course allows guest users to enterSummary
 Péče o geriatrické pacientyThis course allows guest users to enterSummary
 Psychologické aspekty práce zdravotníkaThis course allows guest users to enterSummary

Pro lékaře 
 Úvod do informatiky lékaře TNThis course allows guest users to enterSummary
 Právní prostředíThis course allows guest users to enterSummary

E-info zdroje a Statistické zpracovaní dat 
 Koncept a zpracování kurzůThis course allows guest users to enterSummary
 EIS1 - Výkazy pojišťovnám jako e-informační zdrojThis course allows guest users to enterSummary
 EIS2 - Využití e-informací a klinických registrůThis course allows guest users to enterSummary
 EIS3 - Úvod do aplikované analýzy datThis course allows guest users to enterSummary
 EIS4 - Praxe využití tabulk. procesoru pro analýzu klin. datThis course allows guest users to enterSummary

MS Office 2007 a 2010 
 Prezentační dovednosti v PowerPoint
 Učebnice a Prezentace Word / Excel / PowerPointSummary
 Video-tutoriály Word / Excel / PowerPointSummary
 Úlohy MS Office 2007 a 2010
 Nápověda MS Office 2003 / 2007 / 2010
Povinné + volitelné kurzy TN 
 BOZP - Bezpečnost práceThis course allows guest users to enterSummary
 Hygiena rukouThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 KPR pro lékařeThis course requires an enrolment keySummary
 KPR pro nelékařeThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Medicinální plynyThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Použití omezovacích a fixačních prostředkůThis course requires an enrolment keySummary
 Požární ochranaThis course requires an enrolment key

Školení glukometrů 
 Školení glukometrůThis course allows guest users to enterSummary

Nebezpečné chemické látky a směsi 
 NCHLS - studijní materiályThis course allows guest users to enter
 NCHLS - LÉKAŘIThis course allows guest users to enterSummary
 NCHLP - Vrchní, vedoucí a střední personálThis course allows guest users to enterSummary
 NCHLS - nižší zdravotnický a technický personálThis course allows guest users to enterSummary
Kurzy jednotlivých oddělení 

CVV 

PSS ARIP 
 ARIPThis course requires an enrolment key

ARK 
 Periodická školeníThis course requires an enrolment key
 BOZPThis course requires an enrolment keySummary
 Adaptační procesThis course requires an enrolment keySummary

Onkologická klinika 
 ESF1 - ca prsu 17.10.2012
 ESF2 - dermatoonkologie 6.3.2013
 ESF3 - gastroenterologie 23.5.2013
 ESF4 - kostní nádory 13.2.2013
 ESF5 - maligní výpotky 17.10.2012
 ESF6 - NOR 6.3.2013
 ESF7 - urologie 12.9.2012

OKB 
 Kompetenční kurz POCTSummary

Změnu hesla do MOODLE provedete pod volbou Profil v bloku Správa.
Je k dispozici, jakmile vstoupíte do kteréhokoliv kurzu (např. BASIC1)!

Zapomenuté heslo: volejte l. 3314 (Mgr. Pešlová, Mgr. Vocetka)

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 Today nedle, 25 z 25
26 27 28 29 30   
Skip Hodiny

Hodiny

Skip Online Users

Online Users

last 5 minutes: None